Dialogmøder et tilbud til 7. klasser og forældre i Tårnby Kommune

Øl

Dialogmøde om Alkohol– et tilbud til 7.klasser og forældre i Tårnby Kommune

Et godt børneliv er fyldt med nysgerrighed - og fristelser. Heldigvis slipper langt de fleste af os rigtig godt fra det. Vi er måske ikke ligefrem stolte af alt vi har gjort og kan ha´ et håb om, at vores børn "slipper lidt lettere igennem".

Men uagtet vores gode ønsker gør børn deres egne erfaringer - de prøver livet af. Det kan give lidt støj og skabe bekymringer både hos børn og voksne. Snakken om det kan være svær, men det gør den ikke mindre vigtig.

Dialogmøder er et bud på, hvordan børn og voksne kan blive bedre til at snakke om de svære områder, bedre til at til at se, lytte og rumme.

Dialogmøderne består af 2 elementer. Et møde i klassen af 1 lektioners varighed (45 min). Et forældremøde af 1½ times varighed, gerne med deltagelse af lærere fra klassen.

Mødet i klassen: SSP-medarbejdere er sammen med klassen i en lektioner. Uden lærere eller andre, som måtte kende klassen. Vi præsenterer os, fortæller om fortrolighed/anonymitet og hvorfor lærerne ikke er med. At alt, hvad vi snakker om bliver mellem os, og at vi ved afslutningen aftaler, hvad vi må sige udadtil.

Herefter diskutere vi forskellige spørgsmål, eksempelvis: Nævn mindst 4 "ting"/emner, I synes, der skal til for at en fest bliver god. Formålet er at få skabt en stemning omkring, at det er børnene/de unge der skal prøve at finde frem til fælles holdninger eller overhovedet lufte holdninger omkring rusmidler. Interview-runden kommer bredt omkring elevernes egne erfaringer samt deres erfaringer med berusede voksne. De erfaringer er der mange af, uanset om man er 6.-klasses elev eller 10.

Vi vender tilbage til deres forestillinger om fester, hvornår skal/må vi drikke, hvor meget, hvad accepterer de voksne, hvilke sanktioner hersker mmm. Og vi bruger lidt tid på om snakke om "den gode fest". Skal der være alkohol, hvorfor, hvornår og hvor meget? Hva´ med stoffer? Hvad med de voksnes tilstedeværelse/ må de være i nærheden osv.

Vi spør´ om deres kendskab til andre stoffer, primært hash. Om de kender hash, kender nogen der ryger det, om de evt. kender lugten og om de ved, hvor man køber hash.

Vi spør´ om nogen kender kammerater/venner som de er bekymrede for på grund af et uhensigtsmæssigt rusmiddelforbrug. (Formuleringen er anderledes i klassen)

Forældremødet: Helst samme dag, men senest et par dage efter klassemødet - mødes vi kl. 17.00 med forældrene - og gerne klassens lærere. Det anbefales at have kaffe/the/vand og evt. lidt lækkert mundgodt. Atmosfæren må meget gerne være hyggelig og uformel.

Grundlæggende bli´r der spurgt til de voksnes forestillinger om, hvad de tror børnene/ de unge tænker og gør.

 

 

×

Cookie info