Projekt "Hvor går grænsen"

59957413 BDC9 43DF A0E8 18ADA84D6E29

Projektet ”Hvor går grænsen”

Det er hensigten at målgruppen gennem kriminalitetsforebyggende undervisning, samarbejdsøvelser og socialt samvær opnår en forståelse for hvordan kriminalitet kan påvirke deres liv fremadrettet. De unge skal endvidere opbygge en tæt relation til politiet, klubmedarbejdere og SSP, med henblik på at fremtidig samarbejde kan ske med gensidig respekt.

"Hvor går grænsen" er en udviklingsrejse på 2 dage i Kongelunden med overnatning i det fri, hvor politiet i samarbejde med klubmedarbejdere og SSP-konsulenter skal forsøge at præge nogle af de kriminalitetstruede unge i den rigtige retning. Som titlen indikerer, skal de unge lære, hvor grænsen går. Der vil gennem dialogbaseret undervisning og foredrag være fokus på den etiske og den lovlige grænse, og via fysisk udfoldelse og samarbejdsøvelser være fokus på den fysiske, den fysiologiske og den mentale grænse.

Målgruppe

 Deltagerne skal være kriminalitetstruede drenge og piger fra Tårnby kommune i alderen fra ca. 13-16 år, som efter vurdering fra de sociale myndigheder(SSP) er egnet til at deltage i projektet. De unge skal repræsentere et bredt spekter af kommunens unge og gerne komme fra forskellige bydele/områder.

De unge må ikke være ude i et hårdere kriminalitets forløb og det er vigtigt, at den unge selv er indstillet på aktivt at deltage og få hjælp til efterfølgende at vælge den "rigtige" vej.

  • Drenge og piger i alderen 13-16 år.
  • Kriminalitetstruede.
  • Ikke hård kriminalitet(fx vold, indbrud).
  • Aktivt deltagende og egnet.

 

×

Cookie info