DKS

SSP Politi

SSP står for samarbejdet mellem Socialforvaltning, Skole og Politi.

SSP-samarbejdet retter sig især mod børn og unge med en uheldig adfærd. Det er intentionen, at indsatsen skal ske så tidligt som muligt - og helst inden man har anvendt sanktionssystemet. Vi arbejder blandt andet sammen om at forebygge kriminalitet, vold, hærværk, tyveri og misbrug.

 

Andreas Hampe

Politibetjent

Kontaktgruppen - Tårnby/Dragør

Lokalpolitienheden

Den Kriminalpræventive Sektion

Station Amager

Kamillievej 3

2770 Kastrup

Tlf.         +45 9350 1373

Web:      www.politi.dk/koebenhavn

 

×

Cookie info