Fritidsklubberne 10-13 årige

Klub Taarnby

Tårnby Kommune tilbyder de 10-18 årige en bred vifte af forskellige klub- og aktivitetstilbud under Klub Tårnby.

Fritidsklub for de 10-13 årige

De børn, der benytter Fritidsklubtilbuddet, er tilmeldt én klub i nærheden af den skole man går på. Som forældre har I dermed én fast klub og faste klubmedarbejdere at samarbejde med omkring jeres barn.

Åbningstiden vil altid være minimum 13.30 til 17.30 i hverdagen på skoledage. Klubberne har desuden forskellige aftentilbud til medlemmerne, hvor der vil være åbent længere en eller flere dage i løbet af ugen.

Klubpædagogerne deltager i meget højt omfang i den understøttende undervisning på skolerne. Typisk er en bestemt klubpædagog tilknyttet til en årgang på skolen. På den måde er Klub Tårnby med til at skabe læring, trivsel og udvikling for børn og unge i en sammenhængende dag, først i skolen og efterfølgende i klubben.

Klubberne er nu organiseret i 4 distrikter og børnene kan benytte alle klubber i distriktet. For eksempel kan barnet deltage i en aktivitet i en klub den ene dag og i en anden klub den følgende dag. Til at starte med vil det typisk være pædagogerne der tager børnene med og introducerer dem til de andre klubber og deres tilbud og aktivitetsmuligheder.

I skoleferier kan 2 eller flere Fritidsklubber i distriktet være slået sammen om at holde åbent et sted. Som udgangspunkt vil åbningstiden være 10-17.

Du kan få mere at vide om Fritidsklubberne på de enkelte klubsider her på hjemmesiden, eller i din lokale Fritidsklub.  

×

Cookie info