Ungecentre ungdomstilbud for de 14-18 årige

Klub Taarnby

Klub Tårnby har 4 ungecentre (UC) som udgangspunkt for aktiviteter for de 14-18 årige.

Ungdomstilbud for de 14-18 årige

Klub Tårnby har 4 ungecentre (UC) som udgangspunkt for aktiviteter for de 14-18årige. Det er UC Klub Vest på Algiervej 9, UC Løjtegården på Løjtegårdsvej 101, UC Kastrup Juniorklub i Kastruplundgade 16  og UC Lundø på Tårnbyvej 20.

Ungecentrene er omdrejningspunkt for ungdomsarbejdet i distriktet via et udvidet samarbejde med skolerne, SSP, ungdommens uddannelsesvejledning, foreninger og mange andre.

Som ung i Kommunen er man per definition medlem af Klub Tårnby. Medlemskabet er gratis, det vil sige at der ikke opkræves kontingent. Som ung kan man frit benytte alle 4 ungdomstilbud efter lyst og behov.

Åbningstiderne vil være forskellige fra sted til sted for at tilgodese lokale behov mest muligt og give de unge fleksible tilbud i de 4 distrikter.

Klubpædagogerne deltager også i understøttende undervisning på 7.-9. klasse. Dermed er Klub Tårnby også her i høj grad med til at støtte op om de unges skolegang, trivsel og udvikling.

Du kan få mere konkret at vide om mulighederne og tilbuddene her på hjemmesiden, eller ved at henvende dig til dit lokale Ungecenter.

×

Cookie info