Skolerne i Tårnby

Skole

Målsætning for Tårnby Kommunes Skolevæsen

Krav til elever i Tårnby Kommunes folkeskoler

For at eleverne i folkeskolerne kan få så stort et udbytte af undervisningen som muligt er det vigtigt der eksisterer et godt og tæt samarbejde mellem eleven, hjemmet og skolen.

Dette samarbejde stiller krav til alle 3 parter. For at samarbejdet kan blive godt, skal der eksistere et tillidsforhold. Det stiller krav til, at alle parter er åbne og ærlige over for hinanden. Nedenstående krav og målsætning til børn er derfor rettet mod alle parter, som hver især er forpligtet til at leve op til det skrevne.

Det er skolernes håb, at elever og forældre er orienteret om dette, så alle parter ved, hvilke krav der stilles, og hvad man kan forvente at møde i folkeskolen.

Tårnby Kommunes forventninger til børnene

Når et barn starter i 0. klasse forventer skolerne i Tårnby Kommune, at børnene kan leve op til nedenstående krav. Kravene er skrevet til børnene, men det er skolernes helt klare holdning, at det er forældrenes ansvar at have opdraget deres børn på en måde, så de kan leve op til kravene. Forældrene opfordres derfor til at snakke med børnene om nedenstående punkter.

Når du starter i 0. klasse, skal du have lært

 • at være en god skolekammerat, der også kan tage hensyn til de andre elever i klassen. Du skal også kunne bede om hjælp, når du har behov for det
 • at gøre som læreren siger. Derfor skal du tie stille og høre efter, når du blive bedt om det
 • at gøre tingene selv, såsom selv at pakke taske samt at tage tøj og sko på
 • at lytte når andre, både voksne og skolekammerater, fortæller historier for dig

Når du er startet i skole skal du hver dag

 • Møde til tiden i skole, udhvilet og frisk
 • Have spist et godt morgenmåltid
 • Have en god madpakke med
 • Have det med i tasken du skal bruge i dagens løb

Målsætning for Tårnby Kommunes skolevæsen

Med udgangspunkt i Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby kommunale forvaltning skal skolevæsenet:

 • Styrke elevens selvværd og faglige viden
 • Sikre medindflydelse og medansvar for alle skolens parter
 • Sikre sammenhæng mellem pædagogiske mål, faglige kompetencer og givne rammer

Skolevæsenet skal arbejde hen imod de opstillede mål ved:

 • at eleven kan indfri de stillede krav gennem oplevelse af succes i et miljø præget af trivsel, tillid, accept og udfordringer, herunder den fysiske udvikling
 • at videreudvikle et fælles værdigrundlag mellem hjem, skole og fritid
 • at undervisningen aktivt inddrager eleven, herunder elevens erfaringer, bl.a. gennem tværfaglig undervisning, projektarbejde og værkstedspræget undervisning
 • at stille krav til skolens parter om inddragelse og deltagelse gennem debat bl.a. på baggrund af høringsfaser
 • at fortsætte en efter- og videreuddannelsespolitik, der sikrer at medarbejderne er kompetente og åbne over for udvikling
 • at der sikres medarbejderne mulighed for rotation skolerne imellem
 • at de administrative rammer optimeres med henblik på at sikre opfyldelsen af den overordnede målsætning
 • at de fysiske rammer understøtter de overordnede mål

Med udgangspunkt i ovenstående udarbejder de enkelte institutioner deres egne målsætninger og handleplaner, der i en fortsat proces skal arbejde hen imod de overordnede mål.

Ovenstående er udgivet i pjecen "Krav til elever i Tårnby Kommunes folkeskoler - Målsætning for Tårnby Kommunes Skolevæsen" vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse den 23.2.1999.

×

Cookie info