Hvad stå SSP for?

SSP tårnby grill på stranden

SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, og har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Det første S i SSP står for skole. Skolerne i Tårnby kommune er en del af SSP samarbejdet i Tårnby kommune. Hver skole har en SSP lærer, som kan hjælpe den enkle unge med diverse problematikker samt at holde møde med de andre aktører i SSP Tårnby for at sikre en bred forebyggende indsats i kommunen.

Det andet S i SSP stå for socialforvaltningen. Her i Tårnby er det ungeteamet der i tæt samarbejde med familieafdelingen og daginstitutionsafdelingen løfter den opgave for at opnå en mere effektiv effekt for de unge i Tårnby.

P'et i SSP står for politi. Der samarbejdes derfor med politiets forebyggelsesafdeling, da politiet ind imellem får kendskab til børn og unge, som lever under bekymrende forhold. For at støtte den unge bedst muligt, samarbejdes der derfor med politiet. Det er således ikke SSP's opgave at medvirke til efterforskning af straffelovssager men derimod forebygge, at den unge kommer ud i en kriminel løbbane. Hvis en ung gentagne gange er blevet truffet af politiet i bekymrende situationer, kan politiet vælge at indkalde den unge og dennes familie til en såkaldt præventiv samtale. Dette gøres med formålet om at ændre adfærden hos den unge, således at der ikke forekommer kriminelle handlinger.

Tårnby frise
×

Cookie info