Hvad stå SSP for?

SSP tårnby grill på stranden

SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, og har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

I Tårnby kommune ligger SSP inde under Ungecenteret på Saltværksvej.

SSP teamet forebyggende indsats består i råd og vejledning til børn, unge og deres familier samt samarbejdspartnere, herunder deltagelse i forebyggelse møde på skolerne samt dialogmøder med unge og deres forældre på skolen. Derudover har SSP teamet mulighed for at afdække forholdene for barnet/den unge nærmere, hvis det formodes, at barnet/den unge har et særligt behov for støtte. På baggrund af informationen kan SSP iværksætte diverse forebyggende tiltag med udgangspunkt i den konkrete problemstilling for barnet/den unge.

SSP Tårnby kan i samarbejde med kommunens øvrige ansatte og andre samarbejdspartnere være idéskabende, rådgivende, koordinerende, opsøgende og igangsættende.

Samtidig kan SSP Tårnby tage initiativ til samarbejde, der kan fremme og tilgodese forholdene for børn og unge. Dette bl.a. ved at sikre en tidlig indsats i det forebyggende arbejde for de kriminalitets truede og/eller kriminelle unge.

SSP Tårnby kan derudover igangsætte aktiviteter af  f. eks kriminal- eller misbrugspræventiv art.

SSP Tårnby er opsøgende ved forskellige arrangementer på året, samt hele sommeren på faste ugedage på stranden og andre steder, unge mennesker samler sig.

×

Cookie info