Småbørnsteam

Småbørnsteam

Småbørnsteamet hos Rådgivning og Forebyggelse beskæftiger sig med de 0-6 årige børn, dvs. børn, der endnu ikke er startet i skole/SFO

Småbørnsteamet er kommunedækkende og består af 5 tale-hørelærere, 4 psykologer/familiebehandlere og 2 deltids fysio/ergoterapeuter, som alle arbejder tæt sammen med det pædagogiske vejlederkorps hos Daginstitutionskontoret

Tårnby frise
×

Cookie info