Amfetamin

Amfetamin

Amfetamin er et stof, der virker stimulerende på centralnervesystemet.

Udseende

Amfetamin findes som piller eller pulver.

Indtagelse

Amfetamin indtages gennem næsen, munden eller det injiceres. Navnet ​​"ice", er slang for krystalliseret metamfetaminhydroklorid, og i denne form ryges stoffet. Ligesom 'crack' er kokain til rygning er 'ice' metamfetamin til rygning.

Virkninger og bivirkninger

Virkningerne af amfetamin og metamfetamin ligner kokain, men virkningen kommer langsommere og varer længere. Det virker mellem 4 og 12 timer efter indtagelsen.

Amfetamin medfører opstemthed, forbedret humør, øget selvtillid og det nedsætter appetit og søvntrang. Regelmæssig brug kan medføre at man lettere bliver irriteret og aggressiv, bliver hyperaktiv og får søvn- og spiseforstyrrelser. Senere kan et udvikle sig til en tilstand præget af angst, tvangspræget adfærd, forvirring og i værste fald en paranoid psykose med hallucinationer.

Psykosen er dog altid midlertidig og ophører i løbet af nogle dage eller uger, når man er holdt op med at indtage stoffet.

Fysiske virkninger

Omfatter bl.a. forhøjet blodtryk og puls, søvnløshed, tab af appetit, og fysisk udmattelse.

Oprindelse og historie

Amfetamin blev første gang markedsført i 1930'erne som til behandling af tilstoppet næse. Det blev også markedsført som slankemiddel.

I tabletform blev amfetamin brugt til behandling af ​bl.a. narkolepsi og ADHD. I dag har det stort set ingen medicinsk anvendelse.

Kilde.  Uturn

×

Cookie info