Lattergas

Floedeskum Patroner Lattergas Haandfuld

Af mere end 1.000 husholdnings- og andre almindelige produkter, som kan misbruges til snifning, anvendes oftest skocreme, lim, toluen, benzin, lightergas, lattergas eller "whippets," spraymaling, rettelak, rensevæske, amylnitrit eller "Poppers," friskluft-spray og lakfortynder eller andre opløsningsmidler.

Hvad er "lattergas"

Det kemiske navn for lattergas er kvælstofforilte og har den kemiske formel N2O. Gassen kan lovligt købes i ren form på gaspatroner og fungerer som drivgas til fx flødeskums chiffoner. Gaspatronerne er produceret og tiltænkt industrielle formål og indeholder ren gas, der ikke er opblandet med ilt. Sundhedsstyrelsen har ikke undersøgt gaspatroner på markedet, og vurderingen i indeværende notat beror derfor på en overordnet vurdering af gaspatroner indeholdende ren kvælstofforilte.

Gassen i gaspatroner produceret til industriel brug og den lattergas, der er et lægemiddel, og som vi kender hos tandlægen og jordemoderen, er reguleret forskelligt og under usammenlignelige forhold. Lattergas som lægemiddel, der bruges af sundhedspersonale i behandlings-øjemed, kan ikke sælges frit. Det vil være i strid med lægemiddellovgivningen og strafbart. Lattergas som lægemiddel vil oftest være opblandet med ilt.

Indtagelsesform

Man indtager typisk i gassen, der bliver brugt i beruselsesøjemed, enten direkte fra gaspatronerne eller fra en ballon, hvori man har tilført gaspatronernes indhold. Det er også set, at gassen indhaleres gennem en flødeskumschiffon.

Sundhedsmæssige risici

Indtagelse af gas fra gaspatroner, produceret og tiltænkt industrielle formål kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Idet patronerne indeholder ren gas, der ikke er opblandet med ilt, kan der ved vedvarende inhalation af gassen opstå iltmangel (hypoxi), fordi gassen fortrænger ilten i indåndingsluften. I yderste konsekvens, ved vedvarende inhalation og især ved blandingsbrug med andre rusmidler, kan ren lattergas være livsfarlig, idet kvælning kan indtræde på grund af iltmangel.

×

Cookie info