NBOMe, (25i, 25c, 25b, 2Ci)

Nbome

NBome (med 25i NBOMe og 25c NBOMe som de mest udbredte). Disse stoffer sælges sommetider som LSD, fordi deres virkning kan være sammenlignelig. (Det koster 20-25kroner for et mærke 25i-NBOMe. Et LSD-trip koster ikke under 100 kroner. ) Der er tale om en helt anden – og meget farlig – gruppe af stoffer.

NBome er et billigere alternativ til LSD, men det er et helt andet stof og meget mere farligt. Disse stoffer sælges sommetider som LSD, fordi deres virkning kan være sammenlignelig. (Det koster 20-25 kroner for et mærke 25i-NBOMe. Et LSD-trip koster ikke under 100 kroner. ) Der er tale om en helt anden - og meget farlig - gruppe af stoffer.

Stofferne blev først udviklet i 2003, men har allerede været skyld i adskillige dødsfald - langt flere end LSD, der har været produceret legalt eller illegalt siden 1937.

For eksempel døde en 18-årig ung mand fra Viborg sidste sommer. Under en rus var han synshallucineret og blev paranoid, hvorefter han sprang ud af et vindue på fjerde sal.Selvom han troede, han var på LSD viste det sig, at det var NBOMe han havde indtaget. 

Et potent stof

NBOMe fås som mærker, pulver (hvidt / rosa/ krystal (som MDMA), spray (i væskeform). En dosis er mellem 200 og 1500 mikrogram (1 mikrogram er en tusindedel af et milligram). En rus kræver altså en meget, meget lille og derfor svært dosérbar mængde. Det er en del af årsagen til deres farlighed. Dertil kommer, at der er stor individuel forskel på folks reaktioner, selv ved samme mængde indtag. Og den samme person kan reagere meget forskelligt fra gang til gang uanset at dosis er den samme. Stoffet er med andre ord meget potent og meget uforudsigeligt.

Rusen

NBOMe kan forstærke ens aktuelle sindstilstand voldsomt. Brugerne beskriver både meget dårlige og fantastiske trips. Rusen indtræffer cirka efter 30 minutter, og den kan vare mellem 4 og 10 timer. Men virkningen kan også helt udeblive, og det kan medføre, at folk tager mere for at opnå deres rus. Det kan i sidste ende medføre voldsomme trips. Det drejer sig primært om syns hallucinationer, både med lukkede og åbne øjne. Derudover kan brugere få usædvanlige kropsfornemmelser, realitetsforvrængning, ændrede farver, paranoia, søvnløshed, forvirring og psykoselignende adfærd.

Konsekvenser ved brug

På nuværende tidspunkt ved ingen særligt meget om de længerevarende konsekvenser. Der kan opstå rigtige dårlige trips, nyresvigt, voldsomme muskelkramper, spasmer, søvnløshed, følelsesløshed i flere uger (læber, næse, fingre), nakkespændinger og hævede hænder. Der vil med hallucinerende stoffer som disse næppe være tale om at der udvikles tolerans (afhængighed) for rusens karakter gør, at folk ikke vil tage dem hyppigt og jævnligt.

Stoffernes farlighed beror primært i den lille margin, der er, mellem en rusfremkaldende og en livstruende dosis. Sekundært beror farligheden på, at stofferne sommetider sælges som LSD, (hvor rusen er kontrollerbar på en helt anden måde). Brugeren ved m.a.o. ikke hvad hen / hun indtager. Endelig gælder det for NBOMe-stofferne, som for andre hallucinerende stoffer, at man kan mistænke disse stoffer for at kunne fremkalde psykoser hos disponerede individer.

Kilde. Uturn

 

 

 

×

Cookie info